Apakšprogrammas mērķis:

  • Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošana, programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana un iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" uzraudzība.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt programmas apsaimniekotāja funkciju Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros;
  2. uzraudzīt iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanu;
  3. īstenot un attīstīt divpusējo sadarbību starp donorvalsts un saņēmējvalsts korekcijas dienestiem un citām iesaistītajām institūcijām;
  4. veicināt korekcijas dienestu sistēmas attīstību Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 318 690

-

216 745

216 778

217 843

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

216 745

33

1 065

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

×

-

0,5

Atlīdzība, euro

520 019

-

169 558

169 558

169 558

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

-

417

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 182

-

2 345

2 345

2 345

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

56 696

-

-

-

-

17No programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu projekta "Programmas “Korekcijas dienesti” administrēšana” īstenošanu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

216 745

216 745

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

216 745

216 745

Palielināti izdevumi projekta "Programmas "Korekcijas dienesti" administrēšana" īstenošanai

-

216 745

216 745