Apakšprogrammas mērķis:

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” īstenošana, programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana un iepriekš noteiktā projekta Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” uzraudzība.

Galvenās aktivitātes:

1) projekta “Programmas “Korekcijas dienesti” administrēšana” īstenošana:

  • programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.­2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” ietvaros;
  • iepriekš noteiktā projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” īstenošanas uzraudzība;
  • divpusējās sadarbības aktivitāšu starp Norvēģijas kā donorvalsts un Latvijas kā saņēmējvalsts korekcijas dienestiem un citām iesaistītajām institūcijām un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmu apsaimniekotājiem īstenošana;
  • korekcijas dienestu sistēmas infrastruktūras Latvijā uzlabošana

2) projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” īstenošana:

  • mācību centra Latvijas korekcijas dienestu personālam un atklātā cietuma korpusa būvniecība;
  • normatīvo aktu izstrāde un pilnveide;
  • apmācības programmu aprobācija Latvijas korekcijas dienestu personāla kvalifikācijas pilnveidei;
  • projekta vadības un publicitātes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

200 774

1 641 123

4 919 701

6 917 648

1 241 306

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 440 349

3 278 578

1 997 947

-5 676 342

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

717,4

199,8

40,6

-82,1

Atlīdzība, euro

166 733

300 504

275 614

285 614

267 346

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 345

2 345

2 545

2 545

2 545

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 067

71 461

76 255

76 255

76 255

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 641 123

4 919 701

3 278 578

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 641 123

4 919 701

3 278 578

 Izdevumu izmaiņas projekta “Programmas “Korekcijas dienesti” administrēšana” īstenošanai.

186 778

232 283

45 505

Izdevumu izmaiņas projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” īstenošanai.

1 454 345

4 687 418

3 233 073