Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Nr.EEZ/LM/2020/5.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

845 655

339 769

113 119

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

845 655

-505 886

-226 650

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-59,8

-66,7

Atlīdzība, euro1

-

-

119 392

295 505

96 055

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

4,5

10

3,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 211

2 462,5

2 425,6

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

845 655

845 655

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

845 655

845 655

Projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Nr.EEZ/LM/2020/5 īstenošana (projekta īstenošanai 2022. gadā palielinātas 4,5 amata vietas)

-

845 655

845 655