Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – programma) ieviešanu ar mērķi stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

1)   saskaņā ar saprašanās memorandu veikt programmas divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanu, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumus;

2)   veikt programmas projektu iesniegumu atklāta konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošanu ar mērķi sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību mērķa grupai visos Latvijas reģionos, un paaugstina mērķa grupas iesaisti mākslā un kultūrā;

3)   veikt programmas administrēšanu kā programmas partnerim.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana  

Īstenotie projekti (skaits)

2

2

2

2

-

Programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanu, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumi

Pasākumi (skaits)

1

1

1

1

-

Programma atklāta konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošana

Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus (skaits)

-

1

-

-

-

Nodrošināta atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošana (skaits)

-

-

1

1

1

Programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”  partnera funkciju administrēšana

Administrēšana programmas partneris (skaits)

1

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

40 355

51 803

73 237

46 500

54 418

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 448

21 434

-26 737

7 918

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28,4

41,4

-36,5

17,0

Atlīdzība, euro

21 061

14 233

53 467

27 700

27 700

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1

0,9

2,3

1,3

1,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 743

1 318

1 937

1 776

1 776

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

143

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

51 803

73 237

21 434

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

51 803

73 237

21 434

Izdevumi Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes projekta „3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā” īstenošanai

18 232

15 202

-3 030

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas-Norvēģijas enciklopēdijas pieeja” īstenošanai

33 571

-

-33 571

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” īstenošanai

-

58 035

58 035