Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” īstenošanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Baltijas Pētniecības programmas sagatavošana un īstenošana;
  2. Inovāciju centru aktivitātes sagatavošana un īstenošana;
  3. Stipendiju aktivitātes sagatavošana un īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Inovāciju centru aktivitāte

Finansēti un uzraudzīti projekti (skaits)

-

4

4

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

168 887

237 120

237 120

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68 233

-

-237 120

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40,4

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

102 331

92 700

92 700

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 132

1 931

1 931

-

-