Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” īstenošanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Baltijas Pētniecības programmas sagatavošana un īstenošana;
  2. Inovāciju centru aktivitātes sagatavošana un īstenošana;
  3. Stipendiju aktivitātes sagatavošana un īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, VIAA un Latvijas Zinātnes padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Inovāciju centru aktivitāte

Finansēti un uzraudzīti projekti (skaits)

4

4

4

4

-

Baltijas Pētniecības programma

Finansēti un uzraudzīti projekti (skaits)

-

-

9

9

9

Stipendiju aktivitāte

Izsludināti konkursi (skaits)

-

-

1

-

-

Saņemti projektu iesniegumi (skaits)

-

-

10

-

-

Finansēti un uzraudzīti projekti (skaits)

-

-

8

8

4

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 785 493

237 120

2 723 358

3 294 338

1 645 699

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 548 373

2 486 238

570 980

-1 648 639

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-91,5

1 048,5

21

-50

Atlīdzība, euro

153 356

92 700

197 751

197 751

197 600

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,5

4

6,5

6,5

6,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 840

1 931

2 535

2 535

2 533

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

237 120

2 723 358

2 486 238

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

237 120

2 723 358

2 486 238

Izdevumi EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” īstenošanai

237 120

2 723 358

2 486 238