Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt “zaļo” komersantu konkurētspējas palielināšanu, tostarp veicināt nekaitīgumu esošajās nozarēs, “zaļās” inovācijas un “zaļo” uzņēmējdarbību.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt „Zaļo tehnoloģiju inkubatora” darbību, kura mērķis ir radīt un attīstīt komersantus, sniedzot tiem inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumus, nodrošināt zināšanu pārnesi starp universitātēm, pētniecības organizācijām un komersantiem, veicināt starptautisku komersantu un institūciju sadarbību (iepriekš noteiktais projekts);
  2. sniegt atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, sekmējot jaunuzsāktu komercdarbību (neliela apjoma grantu shēma);
  3. sniegt atbalstu komersantiem iekārtu iegādei, ar kurām tiks nodrošināta jaunu produktu ražošana vai tehnoloģiskā procesa  būtiska maiņa (atklātais konkurss).

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 734 422

3 851 921

4 351 518

20 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 117 499

499 597

- 4 331 518

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

122,1

13,0

-99,5

-

Atlīdzība, euro

150 047

156 511

170 000

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

8

8

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 786

1 630

1 771

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 851 921

4 351 518

499 597

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 851 921

4 351 518

499 597

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projektu īstenošanai

3 851 921

4 351 518

499 597