Apakšprogrammas mērķis:

  • novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 324 334

333 328

10 997

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-991 006

-322 331

-10 997

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-74,8

-96,7

-100,0

-

Atlīdzība, euro

150 321

61 715

8332

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

2

2

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1353

1604

694

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 178

3999

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

333 328

10 997

-322 331

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

333 328

10 997

322 331

Samazināti izdevumi projekta “Programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” administrēšana” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 30 168 (samazinājums 38 500 euro un palielinājums 8332 euro)

44 829

10 997

-33 832

Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 23 215 euro

288 499

-

-288 499