Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana" ietvaros stiprināt bilaterālo sadarbību ar Norvēģiju, organizējot programmas konferences un pieredzes apmaiņas vizītes par korekcijas dienestiem svarīgām tēmām, nodrošināt mājas lapas par programmu izveidi un uzturēšanu, organizēt un piedalīties Sadarbības komitejas sanāksmēs, kurā piedalās Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts kā donorvalsts programmas partneris, Iekšlietu ministrija kā programmas partneris, Finanšu ministrija kā vadošā iestāde un projektu pārstāvji. Piedalīties projektu Vadības komiteju sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 326 738

4 109 849

227 512

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-216 889

-3 882 337

-227 512

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,0

-94,5

-100,0

-

Atlīdzība, euro

642 282

590 759

156 322

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

6

3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 181

1 439

1 875

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

261 132

283 712

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 109 849

227 512

-3 882 337

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 109 849

227 512

-3 882 337

Izdevumu izmaiņas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” īstenošanai

299 940

227 512

-72 428

Samazināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanai

2 879 334

-

-2 879 334

Samazināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošanai

930 575

-

-930 575