71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt videi draudzīgākas inovācijas, IKT un dzīves līmeņa izstrādes jomu  atbalstošas tehnoloģijas, kā rezultātā paaugstinātos Latvijas uzņēmumu konkurētspēja, un uzlabot klimata pārmaiņu politikas plānošanas konsekvenci un atbilstību valstiskā līmenī, kā arī palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda programmu “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (Business Development, Innovation and SMEs)”;
  2. izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu, lai veicinātu reģionālo klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

379 228

307 429

3 904 350

4 908 104

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-71 799

3 596 921

1 003 754

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18,9

1 170,0

25,7

-

Atlīdzība, euro

259 232

229 057

373 850

264 472

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

13

13

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 700

2 386

2 396

1 695

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

307 429

3 904 350

3 596 921

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

307 429

3 904 350

3 596 921

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

307 429

3 904 350

3 596 921