Apakšprogrammas mērķis:

īstenot EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģisko iniciatīvu  “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”.

Galvenās aktivitātes:

  1. trīs darbnīcās radīt mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus efektīvam dialogam starp valsts pārvaldi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, to jēgpilnai iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī palielināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas un kapacitāti iesaistīties plānošanas dokumentu, politiku un tiesību aktu izstrādē;
  2. organizēt konferenci ar Islandes ekspertu dalību, kā arī izstrādāt un testēt 1 līdz 3 prototipus digitālajiem demokrātiskās līdzdalības rīkiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

38 135

1 204

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

38 135

-36 931

-1 204

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-96,8

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

1 732

490

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

38 135

38 135

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

38 135

38 135

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” īstenošana

-

38 135

38 135