Apakšprogrammas mērķis:

veicināt videi draudzīgākas inovācijas, IKT un dzīves līmeņa izstrādes jomu  atbalstošas tehnoloģijas, kā rezultātā paaugstinātos Latvijas uzņēmumu konkurētspēja. Programma domāta tehnoloģiski intensīvu ideju attīstībai, testēšanai un ieviešanai tirgū.

Galvenās aktivitātes:

īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda programmu “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (Business Development, Innovation and SMEs)”;

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

66 936

203 420

252 084

261 158

258 635

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

136 484

48 664

9 074

-2 523

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

203,9

23,9

3,6

-1,0

Atlīdzība, euro

56 699

158 420

199 484

209 135

209 135

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

7

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

787,5

1 886

2 078

2 178

2 178

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

203 420

252 084

48 664

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

203 420

252 084

48 664

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

203 420

252 084

48 664