Apakšprogrammas mērķis:

novērst vardarbību ģimenē, kā arī uzlabot Valsts policijas struktūrvienību infrastruktūru un tehnisko kapacitāti, kā arī ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prasmes un profesionālās zināšanas, līdz ar to nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu lietās aizdomās turēto un cietušo noskaidrošanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu tiesai.

Apakšprogrammas izpildītāji: IeM, Valsts policija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, IeM Informācijas centrs.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

110 971

255 881

760 593

2 437 350

748 150

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

144 910

504 712

1 676 757

-1 689 200

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

130,6

197,2

220,5

-69,3

Atlīdzība, euro

92 834

184 926

304 912

337 412

268 158

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

6

71

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

25792

25682

24062

24062

24062

Piezīmes.
1 Projekta  “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros, sākot no 2021. gada, paredzēts ieviest 1 jaunu amata vietu uz projekta īstenošanas termiņu.
2 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšanas atlīdzības izdevumu izpilde 2019. gadā – 92 834 euro, plānotie izdevumi 2020. gadā – 184 926 euro, 2021. gadā – 184 926 euro, 2022. gadā – 184 926 euro, 2023. gadā – 184 926 euro, jo šajā projektā plānotas amata vietas, kā ar’ projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros atlīdzībai plānotie izdevumi 2021. gadā – 17 196 euro, 2022. gadā – 17 196 euro un 2023. gadā – 17 196 euro.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

255 881

760 593

504 712

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

255 881

760 593

504 712

Izdevumu izmaiņas “Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšana”  īstenošanai

255 881

254 181

-1 700

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenošanai

-

506 412

506 412