Apakšprogrammas mērķis:

veicināt videi draudzīgākas inovācijas, IKT un dzīves līmeņa izstrādes jomu  atbalstošas tehnoloģijas, kā rezultātā paaugstinātos Latvijas uzņēmumu konkurētspēja un uzlabot klimata pārmaiņu politikas plānošanas konsekvenci un atbilstību valstiskā līmenī, kā arī palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā.

Galvenās aktivitātes:

1)   īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda programmu “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (Business Development, Innovation and SMEs)”;

2)   izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu, lai veicinātu reģionālo klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

147 897

252 084

307 429

288 122

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

104 187

55 345

-19 307

-288 122

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70,4

22,0

-6,3

-100,0

Atlīdzība, euro

121 609

199 484

229 057

227 622

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

8

8

8

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 448

2 078

2 386

2 371

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

252 084

307 429

55 345

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

252 084

307 429

55 345

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

252 084

307 429

55 345