Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot Valsts policijas struktūrvienību infrastruktūru un tehnisko kapacitāti, kā arī ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prasmes un profesionālās zināšanas, līdz ar to nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu lietās aizdomās turēto un cietušo noskaidrošanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu tiesai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

259 184

760 593

2 419 917

759 420

5 160 508

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

501 409

1 659 324

-1 660 497

4 401 088

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

193,5

218,2

-68,6

579,5

Atlīdzība, euro

144 612

304 912

342 165

284 184

242  818

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

7

7

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 013

3 630

4 073

3 383

2 891

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

760 593

2 419 917

1 659 324

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

760 593

2 419 917

1 659 324

Izdevumu izmaiņas “Programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" administrēšana” īstenošanai

254 181

251 000

-3 181

Izdevumu izmaiņas projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenošanai

506  412

2 168 917

1 662 505