Apakšprogrammas mērķis:

īstenot EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektus.

Galvenās aktivitātes:

  1. projekta “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” ietvaros izstrādāt vienotu digitālo izlūkdatu vidi;
  2. projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” infrastruktūru, rekonstruēt un aprīkot kinoloģijas dienestam paredzētās telpas un labiekārtot darba suņu mācību teritoriju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

976 686

1 544 197

1 909 614

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

976 686

567 511

365 417

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

58,1

23,7

Atlīdzība, euro

-

-

56 445

49 225

44 555

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

976 686

976 686

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

976 686

976 686

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

976 686

976 686