Apakšprogrammas mērķis:

īstenot EEZ finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektus.

Galvenās aktivitātes:

  1. projekta “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” ietvaros izstrādāt vienotu digitālo izlūkdatu vidi un apmācīt analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā;
  2. projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros modernizēt robežšķērsošanas vietas “Terehova” infrastruktūru, rekonstruēt un aprīkot kinoloģijas dienestam paredzētās telpas un labiekārtot darba suņu mācību teritoriju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

33 439

976 686

1 544 197

1 909 614

201 270

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

943 247

567 511

365 417

-1 708 344

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2820,8

58,1

23,7

-89,5

Atlīdzība, euro

23 303

56 445

49 225

44 555

5 600

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

976 686

1 544 197

567 511

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

976 686

1 544 197

567 511

EEZ  un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

976 686

1 544 197

567 511