Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros finansētajiem projektiem, kuru īstenošanai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā par valsts pārvalžu institūciju un to padotībā vai pārraudzībā esošu institūciju īstenotajiem projektiem šādās jomās:
    • drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
    • vide un infrastruktūra;
    • atbalsts privātajam sektoram;
    • cilvēkresursu un sociālā attīstība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 576 359

4 561 487

4 279 576

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14 872

-281 911

-4 279 576

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,3

-6,2

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 561 487

4 279 576

-281 911

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 561 487

4 279 576

-281 911

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-2013)

4 561 487

4 279 576

-281 911