Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadošās iestādes funkciju izpildi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

167 765

88 675

284 533

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-79 090

195 858

-284 533

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-47,1

220,9

-100,0

×

Atlīdzība, euro

24 284

12 244

484

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 024

1 020

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

88 675

284 533

195 858

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

88 675

284 533

195 858

Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai

88 675

284 533

195 858