Apakšprogrammas mērķis:

  • atjaunot un uzlabot piesārņoto vietu vides kvalitāti un novērst draudus cilvēku veselībai Sarkandaugavā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 846 224

1 565 542

1 807 040

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 280 682

241 498

-1 807 040

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-59,3

15,4

-100,0

×

Atlīdzība, euro

69 936

38 391

21 260

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

993

1 050

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

34 184

25 796

21 260

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 565 542

1 807 040

241 498

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 565 542

1 807 040

241 498

Finansējums projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” īstenošanai

1 565 542

1 807 040

241 498