Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Ietvarprogrammā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ikgadējās iemaksas veikšana Nordplus Ietvarprogrammā, lai nodrošinātu Latvijas izglītības iestāžu, citu institūciju,  kuras ir tieši iesaistītas izglītības procesa veidošanā dalību programmā;
  2. līdzdalība atklātos projektu iesniegumu konkursos Nordplus Ietvarprogrammas finansējuma saņemšanai un apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā

1

-

1

1

1

Īstenots Nordplus Ietvarprogrammas projekts

Īstenoti Nordplus Ietvarprogrammas projekti (skaits)

5

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

204 746

1 968

193 080

185 000

185 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-202 778

191 112

-8 080

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-99,0

9711,0

-4,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 968

193 080

191 112

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 968

193 080

191 112

Izdevumi ikgadējās iemaksas veikšanai un apstiprināto projektu īstenošanai Nordplus Ietvarprogrammā.

1 968

193 080

191 112