Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

 

73.07.00. NATO investīciju projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu “Lielvārdes militārā lidlauka izveide” un “Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” realizāciju atbilstoši NATO prasībām, kā arī nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka izveide;
  2. mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
  3. Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (NATOIntegrated Air and Missile Defense System) ietvaros (projekts ASBE – ACCS Sofware based element);
  4. infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5996 254

5 750 495

500 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-245 759

-5250 495

-500 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,1

91,3

-100

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5750 495

500 000

-5250 495

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5750 495

500 000

-5250 495

Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Lielvārdes lidlauka izveide"

28 166

-

-28 166

Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)"

308 393

-

-308 393

Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Standarta kazarmu būvniecība"

3000 000

-

-3000 000

Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai"

1616 476

-

-1616 476

 

Samazināti izdevumi NATO investīciju projektam "Infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai", lai nodrošinātu PVN apmaksu (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.1.p.)

797 460

-

-797 460

Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta “Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)” īstenošanai

-

500 000

500 000