Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

453 964

1 078 998

629 831

599 170

597 151

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

625 034

-449 167

-30 661

-2 019

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

137,7

-41,6

-4,9

-0,3

Atlīdzība, euro

15 476

16 367

5 085

3 365

2 567

 

73.06.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot ārvalstu finanšu palīdzības projektus, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

 • izveidot efektīvu sistēmu un nodrošināt speciālā tehniskā aprīkojuma iegādi cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

33 959

590 598

590 598

590 598

590 598

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

556 639

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 639,2

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

590 598

590 598

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

590 598

590 598

-

Projekts “Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2022)”

380 507

380 507

-

Projekts “Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”

120 225

120 225

-

Projekts “British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”

89 866

89 866

-

 

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot sadarbību ar citu valstu nodokļu un muitas administrācijām un īstenot ārvalstu finanšu palīdzības finansētos projektus.

Galvenās aktivitātes:

 • nodrošināt ekspertu dalību ekspertu grupās (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:
  • risinātu Eiropas Savienības austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus;
  • veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un Eiropas Savienības interesēs;
  • saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus;
  • izstrādātu mobilo aplikāciju akcīzes preču pārvietošanas kontrolei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

85 117

93 920

39 233

8 572

6 553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 803

-54 687

-30 661

-2 019

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,3

-58,2

-78,2

-23,6

Atlīdzība, euro

15 476

16 367

5 085

3 365

2 567

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

93 920

39 233

-54 687

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

93 920

39 233

-54 687

Projekts “Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupa (CELBET 2)”

62 327

27 134

-35 193

Projekts “Mobilās aplikācijas EMCS kontrolēm izstrādes ekspertu grupa”

18 205

5 546

-12 659

Projekts “IT sadarbības III ekspertu grupa”

6 529

-

-6 529

Projekts “Paneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)”

6 859

6 553

-306