Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana  

Turpināti projekti (skaits)

2

2

2

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 400

8 907

1 881

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-29 493

-7 026

-1 881

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76,8

-78,9

-100

-

Atlīdzība, euro

17 560

6 114

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

10

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

584

51

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 556

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 907

1 881

-7 026

 

Ilgtermiņa saistības

8 907

1 881

-7 026

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Europeana skaņu ieraksti” īstenošanai

5 376

-

-5 376

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Europeana DSI-2” īstenošanai

3 531

1 177

-2 354

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Crea Teams in Library” īstenošanai

-

704

704