Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

834 749

629 831

746 493

597 151

216 644

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-204 918

116 662

-149 342

-380 507

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24,5

18,5

-20,0

-63,7

Atlīdzība, euro

13 071

5 085

5 765

2 567

2 567