Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

586 944

780 022

630 026

506 886

506 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

193 078

-149 996

-123 140

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,9

-19,2

-19,5

-

Atlīdzība, euro

345 456

401 436

209 500

209 500

209 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 553

2 017

1 484

1 484

1 484

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

270 905

280 390

191 690

191 690

191 690

 

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 114

-

123 140

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 114

123 140

-123 140

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,0

-

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

123 140

123 140

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

123 140

123 140

Atmaksas par projekta “Jūras telpiskā plānošana (Pan BalticSCOPE)” ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

123 140

123 140

 

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.

Galvenās aktivitātes:

  • programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana, saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus).

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

585 830

780 022

506 886

506 886

506 886

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

194 192

-273 136

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33,1

-35,0

-

-

Atlīdzība, euro

345 456

401 436

209 500

209 500

209 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 553

2 017

1 484

1 484

1 484

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

270 905

280 390

191 690

191 690

191 690

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

780 022

506 886

-273 136

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

780 022

506 886

-273 136

Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai

612 024

506 886

-105 138

Projekta “Jūras telpiskā plānošana (Pan BalticSCOPE)” ieviešanai

167 998

-

-167 998