Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 522 297

903 853

1 078 998

629 831

599 170

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 618 444

175 145

-449 167

-30 661

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-64,2

19,4

-41,6

-4,9

Atlīdzība, euro

6 576

-

16 367

5 085

3 365

 

73.06.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot ārvalstu finanšu palīdzības projektus, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

 • izveidot efektīvu sistēmu un nodrošināt speciālā tehniskā aprīkojuma iegādi turpmākajā cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

634 790

590 598

590 598

590 598

590 598

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-44 192

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,0

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

590 598

590 598

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

590 598

590 598

-

Projekts “Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2020)”

380 507

380 507

-

Projekts “Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”

120 225

120 225

-

Projekts “British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”

89 866

89 866

-

 

73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā

Apakšprogrammas mērķis:

 • uzlabot un uzturēt Eiropas informācijas sistēmas nodokļu un muitas jomā, sniegt atbalstu administratīvai sadarbībai, uzlabot nodokļu un muitas jomā strādājošo amatpersonu prasmes un kompetences, vairot izpratni par ES tiesību aktiem nodokļu un muitas jomā un sekmēt to īstenošanu, kā arī atbalstīt administratīvo procedūru uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • nodrošināt “Customs” un “Fiscalis” programmu ietvaros organizētās aktivitātes, t.sk.:
  • izveidot sakaru un informācijas apmaiņas sistēmu;
  • dalība semināros un projekta grupās;
  • dalība darba vizītēs;
  • dalība daudzpusējos kontroles pasākumos;
  • dalība apmācībās u.c.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

257 928

304 000

394 480

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46 072

90 480

-394 480

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,9

29,8

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

304 000

394 480

90 480

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

304 000

394 480

90 480

Projekts “Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”

166 250

206 189

39 939

Projekts “Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”

137 750

188 291

50 541

 

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot sadarbību ar citu valstu nodokļu un muitas administrācijām un īstenot ārvalstu finanšu palīdzības finansētos projektus.

Galvenās aktivitātes:

 • nodrošināt ekspertu dalību ekspertu grupās (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:
  • risinātu Eiropas Savienības austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus;
  • veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un Eiropas Savienības interesēs;
  • saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus;
  • izstrādātu mobilo aplikāciju akcīzes preču pārvietošanas kontrolei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 629 578

9 255

93 920

39 233

8 572

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 620 323

84 665

-54 687

-30 661

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-99,4

914,8

-58,2

-78,2

Atlīdzība, euro

6 576

-

16 367

5 085

3 365

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 255

93 920

84 665

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 255

93 920

84 665

Projekts “Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupa (CELBET 2)”

9 255

62 327

53 072

Projekts “Mobilās aplikācijas EMCS kontrolēm izstrādes ekspertu grupa”

-

18 205

18 205

Projekts “Paneiropas muitas praktiķu tīkls (PEN-CP)”

-

6 859

6 859

Projekts “IT sadarbības III ekspertu grupa”

-

6 529

6 529