Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atmaksas veikšanu valsts budžetā par projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”  Nr.VS/2015/0206 ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

416 268

372 281

166 305

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43 987

-205 976

-166 305

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,6

-55,3

-100,0

×

Atlīdzība, euro60

47 005

18 925

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,9

0,6

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 686,7

2 628,5

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 549

-

-

-

-

60Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

372 281

166 305

-205 976

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

372 281

166 305

-205 976

Projekta Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206 īstenošana, tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (240 366 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (131 915 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (166 305 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 0,6 amata vietas)

372 281

166 305

-205 976