Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

 

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana  

Turpināti projekti (skaits)

9

2

2

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

75 080

1 881

30 976

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-73 199

29 095

-30 976

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-97,5

1 546,8

-100,0

-

Atlīdzība, euro

16 989

-

17 100

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,6

-

0,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1009

-

2 805

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 725

-

7 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 881

30 976

29 095

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 881

30 976

29 095

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Europeana DSI-2” īstenošanai

1 177

-

-1 177

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Crea Teams in Library” īstenošanai

704

-

-704

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Kultūras mantojums digitālajā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā” īstenošanai

-

13 000

13 000

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Rakstpratības attīstība Eiropā” īstenošanai

-

17 976

17 976