Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 082 847

547 972

903 853

894 598

590 598

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 534 875

355 881

-9 255

-304 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-73,7

64,9

-1,0

-34,0

Atlīdzība, euro

-

8 085

-

-

-

 

73.06.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

Apakšprogrammas mērķis:

 • ārvalstu finanšu palīdzības (Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited) projektu īstenošana, lai nodrošinātu cīņu pret kontrabandu un viltotām cigaretēm.

Galvenās aktivitātes:

 • izveidot efektīvu sistēmu un nodrošināt speciālā tehniskā aprīkojuma iegādi turpmākajā cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenoti ārvalstu finanšu palīdzības (Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited) projekti

Īstenoto projektu skaits

3

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

610 536

199 603

590 598

590 598

590 598

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-410 933

390 995

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-67,3

195,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

199 603

590 598

390 995

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

199 603

590 598

390 995

Projekts “Japan Tobacco International piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-2020)”

100 001

380 507

280 506

Projekts “Imperial Tobacco Limited piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”

71 144

120 225

49 081

Projekts “British American Tobacco piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2010-2030)”

28 458

89 866

61 408

 

73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā

Apakšprogrammas mērķis:

 • uzlabot un uzturēt Eiropas informācijas sistēmas nodokļu un muitas jomā, sniegt atbalstu administratīvai sadarbībai, uzlabot nodokļu un muitas jomā strādājošo amatpersonu prasmes un kompetences, vairot izpratni par ES tiesību aktiem nodokļu un muitas jomā un sekmēt to īstenošanu, kā arī atbalstīt administratīvo procedūru uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • nodrošināt “Customs” un “Fiscalis” programmu ietvaros organizētās aktivitātes:
  1. sakaru un informācijas apmaiņas sistēmas izveidi;
  2. dalība semināros un projekta grupās;
  3. dalība darba vizītēs;
  4. dalība daudzpusējos kontroles pasākumos
  5. dalība apmācībās u.c.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenoti Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā

Īstenoto projektu skaits

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

306 169

295 000

304 000

304 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 169

9 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,6

3,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

295 000

304 000

9 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

295 000

304 000

9 000

Projekts “Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”

170 000

166 250

-3 750

Projekts “Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”

125 000

137 750

12 750

 

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Apakšprogrammas mērķis:

 • uzlabot ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas operatīvo pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

 • VID muitas ekspertu dalība muitas ekspertu grupā (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:
  1. risinātu ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus un papildus veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un ES interesēs;
  2. saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenoti ārvalstu finanšu palīdzības projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Īstenoto projektu skaits

-

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 166 141

53 369

9 255

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 112 772

-44 114

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-95,4

-82,7

-

-

Atlīdzība, euro

-

8 085

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

53 369

9 255

-44 114

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

53 369

9 255

-44 114

Projekts “Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupā”

53 369

9 255

-44 114