Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9759

10 425

4754

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

666

-5671

-4754

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

-54,4

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 425

4754

-5671

 

Ilgtermiņa saistības

10 425

4754

-5671

Samazināti izdevumi projekta “Labākās pieredzes un prakses komunikācijas jomā pārņemšana no Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrijas un Zviedrijas Tieslietu ministrijas” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

525

-

-525

Samazināti izdevumi projekta “Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

9900

-

-9900

Palielināti izdevumi projekta “Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

4754

4754