Apakšprogrammas mērķis:

  • Nodrošināt finansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā par saņemto priekšfinansējumu NATO Kaujas grupas atbalsta pakalpojumiem

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt priekšfinansējuma atmaksu valsts pamatbudžetā par faktiskajiem uzturēšanas izdevumiem par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) daudznacionālās kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

139 371

-

2 706 914

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-139 371

2 706 914

-2 706 914

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 706 914

2 706 914

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 706 914

2 706 914

Izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem projekta „NATO Kaujas grupas klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros (Ministru kabineta 2017.gada  19.aprīļa rīkojums Nr.194)

-

2 706 914

2 706 914