Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4745

1869

786

12 904

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2876

-1083

12 118

-12 904

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-60,6

-57,9

1541,7

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1869

786

-1083

 

Ilgtermiņa saistības

1869

786

-1083

Samazināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa ar Skandināvu valstu operatīvajiem dienestiem, kuri reaģē uz 112 zvaniem” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

1200

-

-1200

Samazināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa IT un skaņu ierakstu ekspertīžu jomā, apmeklējot Islandes un Somijas kriminālistikas institūcijas” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

669

-

-669

Palielināti izdevumi projekta “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

786

786