Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

9900

4754

1869

786

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5146

-2885

-1083

-786

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-52,0

-60,7

-57,9

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4754

1869

-2885

 

Ilgtermiņa saistības

4754

1869

-2885

Samazināti izdevumi projekta “Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

4754

-

-4754

Palielināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa ar Skandināvu valstu operatīvajiem dienestiem, kuri reaģē uz 112 zvaniem” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

1200

1200

Palielināti izdevumi projekta “Pieredzes apmaiņa IT un skaņu ierakstu ekspertīžu jomā, apmeklējot Islandes un Somijas kriminālistikas institūcijas” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

669

669