Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

900

9879

10 425

4754

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8979

546

-5671

-4754

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

997,7

5,5

54,4

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

9879

10 425

546

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9879

10 425

546

Samazināti izdevumi projekta “Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

9879

-

-9879

Palielināti izdevumi projekta “Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

9900

9900

Palielināti izdevumi projekta “Labākās pieredzes un prakses komunikācijas jomā pārņemšana no Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrijas un Zviedrijas Tieslietu ministrijas” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

525

525