Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansējumu

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

99 357

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

99 357

-99 357

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

99 357

99 357

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

99 357

99 357

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)" ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

99 357

99 357