Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārējās ĀFP līdzfinansēto projektu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: IeM.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 461

786

12 904

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-675

12 118

-12 904

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46,2

1 541,7

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

786

12 904

12 118

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

786

12 904

12 118

Palielināti izdevumi projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

12 904

12 904

Samazināti izdevumi projekta “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

786

-

-786