Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projektu "Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa ieslodzījuma vietu sistēmas darbības uzlabošanai".

 

Apakšprogrammas izpildītāji: Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

80 888

1 125

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

80 888

-79 763

-1 125

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

-98,6

-100

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

80 888

1 125

-79 763

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

80 888

1 125

-79 763

1. Samazināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetam un attiecīgi izdevumi par īstenoto Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projektu "Tiesiskuma stiprināšana"

79 688

-

-79 688

2. Samazināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetam un attiecīgi izdevumi par īstenoto Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projektu "Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa ieslodzījuma vietu sistēmas darbības uzlabošanai"

1 200

-

-1 200

3. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetam un attiecīgi izdevumi par īstenoto Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija"  projektu "Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības daļu darba organizācija"

-

1 125

1 125