Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projektu "Tiesiskuma stiprināšana";
  2. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projektu "Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa ieslodzījuma vietu sistēmas darbības uzlabošanai".

 

Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

80 888

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

80 888

-80 888

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

80 888

80 888

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

80 888

80 888

1. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetam par īstenoto Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projektu "Tiesiskuma stiprināšana"

-

79 688

79 688

2. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetam par īstenoto Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projektu "Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa ieslodzījuma vietu sistēmas darbības uzlabošanai"

-

1 200

1 200