Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projektu "Tiesiskuma stiprināšana".

Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

-

79 688

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

79 688

-79 688

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

×

-100,0