Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

Mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu

Projekta ietvaros sniegts elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas un Valmieras pilsētas teritorijā (pakalpojumu skaits)

-

-

75

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

678 171

991 644

596 327

240 366

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

313 473

-395 317

-355 961

-240 366

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46,2

-39,9

-59,7

-100,0

Atlīdzība, euro

225 444

78 415

53 353

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,1

2,8

2,2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

5 397,2

1 988,2

2 020,9

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

24 668

11 610

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

991 644

596 327

-395 317

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

991 644

596 327

-395 317

Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206 īstenošana, tai skaitā 2016.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (498 067 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (220 412 euro) un 2017.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (320 488 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (275 839 euro), (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2017.gadā palielinātas 2,2 amata vietas)

718 479

596 327

-122 152

Projekta „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” Nr.VS/2014/0025 īstenošana, tai skaitā izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (68 069 euro), izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz 2016.gada 1.janvāri (874 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (5 510 euro), (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 0,3 amata vietas)

74 453

-

-74 453

Projekta „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” Nr.AZ/13/ENP/SO/24 īstenošana, tai skaitā izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (94 398 euro) un izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2016.gada 1.janvāri (44 999 euro)

139 397

-

-139 397

Projekta „Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs” Nr.CEF-TC-2014-1 019 īstenošana, tai skaitā izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (24 038 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (34 955 euro)

58 993

-

-58 993

Projekta „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” projekta Nr.HOME/2011/ISEC/THB/4000002172 īstenošana (izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem)

322

-

-322