Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Ietvarprogrammā

Galvenās aktivitātes:

  1. ikgadējās iemaksas veikšana Nordplus Ietvarprogrammā, lai nodrošinātu Latvijas izglītības iestāžu, citu institūciju,  kuras ir tieši iesaistītas izglītības procesa veidošanā dalību programmā;
  2. līdzdalība atklātos projektu iesniegumu konkursos Nordplus Ietvarprogrammas finansējuma saņemšanai un apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā (skaits)

1

1

1

1

-

Īstenots Nordplus Ietvarprogrammas projekts

Īstenoti Nordplus Ietvarprogrammas projekti (skaits)

3

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

228 322

201 372

215 044

201 372

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26 950

13 672

-13 672

-201 372

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,8

6,8

-6,4

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

1 960

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

1 960

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

201 372

215 044

13 672

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

201 372

215 044

13 672

Izdevumi ikgadējās iemaksas veikšanai un apstiprināto projektu īstenošanai Nordplus Ietvarprogrammā

201 372

215 044

13 672