Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Ietvarprogrammā

Galvenās aktivitātes:

  1.  ikgadējās iemaksas veikšana Nordplus Ietvarprogrammā, lai nodrošinātu Latvijas izglītības iestāžu, citu institūciju, kuras ir tieši iesaistītas izglītības procesa veidošanā dalību programmā;
  2.  līdzdalība atklātos projektu iesniegumu konkursos Nordplus Ietvarprogrammas finansējuma saņemšanai un apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā

Veikta iemaksa Nordplus Ietvarprogrammā (skaits)

1

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

217 726

215 044

201 372

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 682

-13 672

-201 372

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,2

-6,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro

450

1 960

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

450

1 960

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

215 044

201 372

-13 672

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

215 044

201 372

-13 672

Izdevumi ikgadējās iemaksas veikšanai un apstiprināto projektu īstenošanai Nordplus Ietvarprogrammā

215 044

201 372

-13 672