Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību valsts pārvaldes jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2000

-

7431

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2000

7431

-7431

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

7431

7431

 

Ilgtermiņa saistības

-

7431

7431

Izdevumu palielinājums projekta "Pieredzes apmaiņa IT un skaņu ierakstu ekspertīžu jomā, apmeklējot Islandes un Somijas kriminālistikas institūcijas" īstenošanai

-

7431

7431