Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.

Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana  

Turpināti projekti (skaits)

2

1

2

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

47 874

4 000

8 907

1 177

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43 874

4 907

-7 730

-1 177

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-91,6

122,7

-86,8

-100,0

Atlīdzība, euro

27 862

3 272

6 114

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

1

10

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

254

273

51

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 470

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 000

8 907

4 907

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 000

8 907

4 907

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Europeana skaņu ieraksti” īstenošanai

4 000

5 376

1 376

Palielināti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta  „Europeana DSI-2” īstenošanai

-

3 531

3 531