Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana  

Turpināti projekti (skaits)

7

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

74 302

2 675

8 447

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-71 628

5 772

-8 447

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-96,4

215,8

-100

-

Atlīdzība, euro

9 737

-

700

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,4

-

0,1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 118

-

584

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 370

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 675

8 447

5 772

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 675

8 447

5 772

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un pētnieku kopienās” īstenošanai

2 675

8 447

5 772