Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarei un īstenot starptautiskos projektus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana  

 Turpināti projekti (skaits)

4

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

33 531

8 447

73 466

70 898

82 775

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-25 084

65 019

-2 568

11 877

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-74,8

769,7

-3,5

16,8

Atlīdzība, euro

23 105

700

32 916

30 348

24 375

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1,3

0,1

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 257

583

1 372

1 265

1 016

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 498

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 447

73 466

65 019

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 447

73 466

65 019

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un pētnieku kopienās” īstenošanai

8 447

-

-8 447

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Mazināt plaisas ar kultūras un izglītības palīdzību” īstenošanai

-

73 466

73 466