Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt valsts pārvaldē nodarbināto profesionālo pilnveidi, īstenojot Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgu franču valodas apmācību programmu “Franču valoda starptautiskajās attiecībās”.

Galvenās aktivitātes:

 1. franču valodas apmācību programmas īstenošana:
  1. grupu apmācība 19 grupām (50 stundas);
  2. sarunvalodu kurss 2 grupām (15 stundas);
  3. terminoloģijas kurss 1 grupai (16 stundas);
  4. individuālās nodarbības (20 stundas).
 2. tematisko semināru un citu pasākumu organizēšana, lai veicinātu franču valodas apguvi;
 3. apmācību administrēšana, atskaišu sagatavošana.

Apakšprogrammas izpildītāji – Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgas franču valodas apmācību programmas ”Franču valoda starptautiskajās attiecībās” īstenošana

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

201

220

200

-

-

Tematisko nozaru semināru apmeklētāji (skaits)

10

30

15

-

-

Terminoloģijas kursu apmeklētāji (skaits)

17

15

15

-

-

Apmācīti darbinieki sarunvalodas kursos franču valodā (skaits)

27

30

30

-

-

Apmācīti dalībnieki individuālajās nodarbībās (skaits)

6

5

5

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

102 402

104 448

104 448

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 046

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,0

-

-

-

Atlīdzība, euro

23 287

28 425

27 225

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,5

1,5

1,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 294

1 579

1 513

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

104 448

104 448

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

104 448

104 448

-

Franču valoda starptautiskajās attiecībās

104 448

104 448

-