Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt valsts pārvaldē nodarbināto profesionālo pilnveidi, īstenojot Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgu franču valodas apmācību programmu “Franču valoda starptautiskajās attiecībās”.

Galvenās aktivitātes:

 1. Franču valodas apmācību programmas īstenošana:
  • grupu apmācība 22 grupām (50 stundas);
  • sarunvalodu kurss 2 grupām (15 stundas);
  • terminoloģijas kurss 1 grupai (16 stundas);
  • individuālās nodarbības (20 stundas).
 2. Tematisko semināru un citu pasākumu organizēšana, lai veicinātu franču valodas apguvi;
 3.  Apmācību administrēšana, atskaišu sagatavošana.

Apakšprogrammas izpildītāji – Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgas franču valodas apmācību programmas ”Franču valoda starptautiskajās attiecībās” īstenošana           

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

-

220

220

220

220

Tematisko nozaru semināru apmeklētāji (skaits)

-

15

30

30

30

Terminoloģijas kursu apmeklētāji (skaits)

-

 

15

15

 

Apmācīti darbinieki sarunvalodas kursos franču valodā (skaits)

-

30

30

30

30

Apmācīti dalībnieki individuālajās nodarbībās (skaits)

-

5

5

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

25 695

104 448

104 448

104 448

104 448

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78 753

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

306,5

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

28 425

28 425

28 425

28 425

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1,5

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 579

1 579

1 579

1 579

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

104 448

104 448

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

104 448

104 448

-

Projekta “Franču valoda starptautiskajās attiecībās” īstenošanai

104 448

104 448

-