Apakšprogrammas mērķis:

veicināt valsts pārvaldē nodarbināto profesionālo pilnveidi, īstenojot Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgu franču valodas apmācību programmu “Valsts frankofonā iniciatīva”.

Galvenās aktivitātes:

  1. franču valodas apmācību programmas ietvaros īstenot grupu nodarbības, sarunvalodas kursu, terminoloģijas kursu, individuālās nodarbības un starptautiski atzītā diploma “Diplôme de français professionnel” (DFP) eksaminācijas organizēšanu;

2) organizēt tematiskos seminārus un citu pasākumus, lai veicinātu franču valodas apguvi;

3)   nodrošināt apmācību administrēšanu, atskaišu sagatavošanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas daudzgadīgas franču valodas apmācību programmas “Valsts frankofonā iniciatīva” īstenošana           

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

207

225

225

-

-

Tematisko nozaru semināru apmeklētāji (skaits)

0

10

10

-

-

Terminoloģijas kursu apmeklētāji (skaits)

15

10

10

-

-

Apmācīti darbinieki sarunvalodas kursos franču valodā (skaits)

59

20

20

-

-

Apmācīti dalībnieki individuālajās nodarbībās (skaits)

6

8

8

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

101 672

129 825

129 825

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28 153

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,7

-

-

-

Atlīdzība, euro

37 120

37 299

37 299

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,5

1,5

1,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 062

2 072

2 072

-

-